COVID-19

Covid-19 – warto wiedzieć!

Villa Winterpol podjęła szereg działań w związku z epidemią koronawirusa Covid-19. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych Gości i pracowników jest naszym priorytetem.

Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzeniu szeregu działań zgodnie z zalecenia WHO (dokument „Getting your workplace ready for COVID-19” z 27 lutego 2020 r.) i Głównego Inspektora Sanitarnego zgodnie z informacją jego dla obiektów hotelarskich w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z dnia 28.02.2020 r. które będą miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa oraz naszych pracowników. Poniżej prezentujemy Państwa działania jakie podjęliśmy:

 • Wszyscy nasi pracownicy przechodzą kontrolę przed przystąpieniem do pracy. Weryfikujemy czy nie występują objawy: gorączki, kaszlu, kataru. Używamy termometrów bezdotykowych, weryfikujemy każdego Pracownika przed i po rozpoczęciu pracy.
 • W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z powyższych objawów Pracownicy nie są dopuszczani do pracy. Otrzymują zalecenie udania się do lekarza.
 • Praca Pracowników w naszej Villi wykonywana jest w maskach i rękawiczkach jednorazowego użytku, a przed przystąpieniem do pracy i w trakcie jej trwania pracownicy zobligowani są regularnie myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Szanujemy bezpieczeństwo naszych Gości oraz Pracowników.
 • W naszym Bistro & Grill Bar WinterFood wprowadziliśmy:
  • Dyscyplinę utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki).
  • Obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu.
  • Udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/kasowych) oraz przy wyjściu z toalet.
  • Wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych, stosowanie w łazienkach papieru do wycierania rąk.
  • Wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między gośćmi (zachowanie odległości nie dotyczy rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), uwzględniając ogródki zewnętrzne.
  • Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 2 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).
  • Zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie. Wyjątkiem są stoliki, w których zamontowano przegrody, np. z pleksi, pomiędzy osobami.
  • Przestrzeganie założenia, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m2 (w przypadku Bistro jest to 29 osób)
  • Wyraźne, trudno usuwalne oznaczenie wyłączonych stolików i opracowanie planu sali na czas epidemii.
  • Wyznaczenie bezpiecznych stref na zewnątrz dla gości oczekujących na wejście. Doprowadzanie gości do konkretnego wolnego stolika.
  • Każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik zostaje oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.
  • Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi) są dezynfekowane minimum co 15 minut.
  • Wyłączyliśmy z użytku wszystkie przestrzenie samoobsługowe
  • Zamówienia realizowana są do stolika przez obsługę na tacach, które są regularne myte i dezynfekowane każdorazowo po użyciu.
  • Usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej. Obecnie wydawanie odbywa się bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.
  • W przypadku zamówienia na wynos wydawanie zamówień odbywa się na ladzie w torbach, bezkontaktowo
 • Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów np. stołówki pracowniczej, szatni itp.
 • Przeprowadziliśmy szkolenia dla Naszych Pracowników w zakresie ochrony osobistej, ze szczególnym wskazaniem dotyczącym postępowania w ściąganiu rękawiczek i maseczek oraz odpowiedniego mycia rąk.
 • Przeprowadzamy dezynfekcję stanowisk pracy w recepcji oraz Bistro po każdej zmianie odpowiednimi środkami dezynfekującymi na bazie alkoholu.
 • Dla naszych Gości i Pracowników w widocznym miejscu w recepcji, bistro udostępniliśmy informacje jak dbać o higienę rąk, co jest pierwszym i nieodzownym warunkiem zapobiegawczym rozprzestrzeniania się COVID-19.
 • Wszystkie pomieszczenia w obiekcie są regularnie wietrzone.
 • Instrukcje mycia rąk dostępne są również w każdej toalecie publicznej na terenie naszej Villi. Dodatkowo umieściliśmy informacje o zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 • W naszych Recepcjach wprowadziliśmy strefy bezpieczeństwa po to aby zachować bezpieczny odstęp pomiędzy naszymi Gośćmi i Pracownikami. Strefy te wyznaczone są liniami umieszczonymi na podłodze.
 • Wprowadziliśmy obowiązek stosowania przez dostawców Villi środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 • Nasza recepcja oraz bistro zostały wyposażone w przegrody z szyby plexi, które odgradzają naszych Gości i Pracowników, przez co wprowadziliśmy ograniczenie bezpośredniego kontaktu.
 • W sprzedaży oferujemy dla naszych gości maseczki ochronne do zasłaniania ust i nosów.
 • Kilkanaście razy dzienne dezynfekujemy wszystkie miejsca narażone na dotyk. Klamki, blaty na recepcji, stoliki w strefach ogólnych, przyciski do i w windach.
 • Żel antybakteryjny dostępny jest w recepcji i bistro dla Gości. Zalecamy naszym Gościom używanie żelu przed i po zakończeniu transakcji kiedy używany jest terminal płatniczy.
 • Akceptujemy w naszych recepcjach wszystkie formy płatności bezgotówkowych, z których system płatności BLIK jest systemem całkowicie bezdotykowym.
 • Udostępniliśmy w naszej recepcji numer telefonu do sanepidu oraz najbliższego lekarza.
 • Nasi Goście w sytuacji wymagającej pomocy lekarskiej otrzymują od Recepcji wsparcie w ustaleniu lokalizacji i skontaktowaniu się z najbliższą jednostką medyczną.
 • W trosce o komfort i bezpieczeństwo naszych Gości w ramach przygotowania pokoi na przyjazd naszych Gości wprowadziliśmy:
  • dodatkowe kontrole wewnętrzne mające na celu weryfikację czystości pokoi
  • dokładne czyszczenie i odkażane z najwyższą dbałością, mającą zapewnić naszym Gościom komfort i bezpieczeństwo (ręczniki jednorazowe, zamknięte kosze na śmieci w łazienkach, piloty do TV, telefony).
  • Regularne wietrzenie pokoi i pomieszczeń wspólnych by dbać o właściwy obieg powietrza.
  • Wszystkie pokoje po wyjeździe naszych Gości są niedostępne w sprzedaży i są blokowane na czas tzw. naszej wewnętrznej kwarantanny. W tym czasie odbywa się też ozonowanie pokoi. Ozonowanie to jedna z metod przeprowadzenia dezynfekcji, która nie wymaga użycia środków bakteriobójczych. Zamiast nich jest wykorzystywany ozon będący silnym utleniającym gazem. Ozonowanie najlepiej sprawdza się do odkażania mieszkań po kwarantannie, ponieważ usuwa z pomieszczeń mikroorganizmy, grzyby oraz pleśnie.
  • Stosujemy najwyższe normy związane z zachowaniem czystości i jakości prania pościeli i ręczników, które są dostępne dla Gości w pokojach, potwierdzone certyfikatem Pralni Effekt, potwierdzającym to, że ręczniki i pościel prane są w temperaturze minimum 60 stopni i cały proces posiada certyfikat Państwowego Zakładu Higieny. Certyfikat dostępny jest w Recepcji naszej Villi.
  • Podczas sprzątania pokoi, stref ogólnych wykorzystujemy środki chemiczne najwyższej jakości, które posiadają certyfikaty Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 • W trosce o zachowanie stosowania zaleceń wprowadziliśmy zasadę poruszania się w windą tylko przez maksymalnie dwie osoby.
 • Wprowadziliśmy eliminację z przestrzeni przedmiotów które mogą zostać skażone. Usunęliśmy m.in. materiały marketingowe z części wspólnych.
 • W naszym kąciku zabaw prowadzona jest regularna dezynfekcja zabawek.
 • Wprowadzono wewnętrzne regulacje postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej. Opis zachowania: Od razu poprowadzimy w bezpieczny sposób gościa do pokoju izolacyjnego i kontaktujemy się ze służbami sanitarnymi. Zapewnimy Gościowi dostęp do komunikacji za pośrednictwem telefonu pokojowego lub telefonu komórkowego, zaś pokój Gościa jest wyłączony i dezynfekowany).
 • Wprowadziliśmy bezwzględny zakaz przebywania w Villi Winterpol osób tam niezakwaterowanych (za wyjątkiem pracowników).
 • Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które odbywać się będzie na życzenie klienta.
 • Udostępniliśmy we wszystkich widocznych dla naszych Gości miejscach, informację wyświetlaną na TV w Recepcjach oraz w naszym kanale hotelowym TV od Głównego Inspektora Sanitarnego DLA OBIEKTÓW HOTELARSKICH w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
 • Funkcjonowanie restauracji  Bistro & Grill Bar w reżimie sanitarnym (z uwzględnieniem zakazu organizowania posiłków w formie bufetu). Możliwość serwowania posiłków tylko dla gości Villi w przestrzeni restauracji pod warunkiem zachowania minimum 2 m odległości między osobami spożywającymi posiłek.
 • W naszej Villi wyznaczyliśmy i przygotowaliśmy (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na takie detergenty jak mydło oraz preparaty do dezynfekcji na bazie alkoholu.

Wirus przenosi się:

 1. bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
 2. pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.

Zaleca się:

 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 m).
 2. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników, kontrahentów i klientów hotelu: wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu:
  • zapewnimy dostęp do miejsc, w których goście mogą myć ręce mydłem i wodą,
  • wywiesimy/przedłożymy w pokojach plakaty promujące mycie rąk,
 3. Nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia (i to zależy już tylko i wyłącznie od tego czy goście zastosują się do wymienionych poniżej środków prewencji/higieny):

 1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej
  Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).
  Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
 2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
  Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
 3. Zachować bezpieczną odległość
  Należy zachować co najmniej 2 metry odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Jeśli jest się zbyt blisko, można zainspirować wirusa.
 4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
  Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 

 

Villa Winterpol Karpacz
 • ul. Turystyczna 5
 • 58-540 Karpacz
Klauzula informacyjna dla osób dokonujących rezerwacji | © 2022 Villa Winterpol. Stworzone przez Rimset.pl